Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи Старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”.

Изисквания за заемане на длъжността

  1. Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“;
  2. Професионален опит – 1 година;
  3. Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
  4. Отлични комуникативни умения;
  5. Отлични умения за работа в екип и динамична среда.

Предимства

  • Владеене на английски език;
  • Професионален опит в лаборатория;
  • Познаване на класически и съвременни аналитични апарати и методи за анализ.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография