Стажант в отдел Качество и регулаторни въпроси

Ес Ти Ес Медикал Груп АД в град Сандански, за производство на медицински изделия, търси да назначи Стажант в отдел „Качество и регулаторни въпроси“.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Подпомага процеса на правилното поддържане на цялостната документация в отдел „Качество и регулаторни въпроси“

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Подрежда, обработва и поддържа документацията в отдела
- Участва в обработването на постъпващата информация
- Оказва съдействие при подготовката на дейности и документи в рамките на отдела

ИЗИСКВАНИЯ

- Студенти, или завършили с бакалавърска/магистърска степен по някоя от специалностите биология, химия, молекулярна/микро биология или свързана дисциплина;
- Компютърна грамотност - работа с MS Office;
- Готовност при работа в административна и производствена среда.
- Лични качества –комуникативност, оперативност, умение да поема отговорност;  способност да работи самостоятелно и в екип; аналитично мислене;
- Базово владеене на английски език. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
гр. Сандански

КОМЕНТАРИ
- Свободни позиции – 2

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5875108