Стажанти в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

„ГудМилс България“ ЕООД продължава своята лятна стажантска програма за студенти. Дружеството е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.

Летният стаж се провежда в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти.
Място на провеждане на стажа: гр. София

Ние предлагаме:
- Продължителност на стажантската програма: от 2 до 4 месеца.
- Възнаграждение на стажантите.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:
• Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
• Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
• Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
• Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
• Да станете част от европейския ни екип.
• Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:
• студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.;
• владеенето на английски език ще се счита за предимство;
• работа с MS Office;
• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.

Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.
Можете да кандидатствате директно за позицията, като последвате този линк: https://goodmills.bg/bg/career?tab=tab-9

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.