Среща с представители на Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита

На 31 май 2018 г. Кариерният център към ФХФ организира среща с представители на Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита.

Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита е най-голямата у нас аптечна лаборатория с лиценз за приготвяне на екстемпорални лекарствени форми. Дейността й покрива изпълнението на лекарски предписания за пациенти от страната и чужбина. Фокусирани сме върху множество аспекти на фармацевтичната технология, фармацевтичното инженерство и свързаните с тях физикохимия, фармакогнозия, фармацевтичен анализ и социална фармация.

За нуждите на специфичната си дейност, Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита предлага учебен стаж за студенти от България и чужбина още от първи курс в различни специалности: фармация, химия, инженерна химия, физика, математика, право, медицина и други.

До всички заинтересовани студенти:
Заповядайте в Заседателната зала, между 13:00 и 15:00 ч., за да разберете повече за дейността на Централната научна аптечна лаборатория и за възможностите за кариерно развитие и професионална реализация.