Специалист в сектор Гранулиране

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал.

Компанията търси да назначи специалист на позицията Специалист в сектор Гранулиране за  “Завод за твърди лекарствени форми”  – гр. София.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи и контролира производствения процес в смяната, за която отговаря, включващ претегляне на изходни суровини и материали, изготвяне на гранулиращи разтвори, работа с вихрослойна сушилня и миксер-гранулатор.
 2. Отговаря за организацията на работа и реда в производствените помещения по време на работната смяна.
 3. Отговаря за своевременното и правилно попълване на партидната производствена документация, съгласно изискванията на ДПП и фирмените инструкции.
 4. Участва при трансфер и валидиране на лекарствени продукти.
 5. Отговаря за спазването на трудовата и технологична дисциплина  по време на смяна.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, биология, биотехнологии;
 • Компютърна грамотност с обща техническа подготовка;
 • Възможност за работа на трисменен режим:
 •              I-ва смяна от 6⁰⁰ч. до 14⁰⁰ч.
 •              II-ра смяна от 14⁰⁰ч. до 22⁰⁰ч.
 •              III-та смяна от 22⁰⁰ч. до 6⁰⁰ч.
 • Английски език – базово ниво
 • Опит във фармацевтично производство ще се счита за предимство.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография