Специалист Трансфер и Валидиране на технологиите

Задължения и отговорности

 1. Участва в проекти по трансфер на технологии и валидиране на технологични процеси, като изготвя и съответната документация – планове, доклади и др.
 2. Събира и извършва статистически анализ на получените резултати и потвърждава съответствие със заложените критерии за приемливост.
 3. Участва в съставянето и поддържането актуалността на документалната система на компанията, включително Стандартни оперативни процедури (СОП), Инструкции и други документи, свързани с изискванията на ДПП.
 4. Участва във външни и вътрешни одити чрез предоставяне на информация и/или становища за областта, за която отговаря.

Позицията е свързана с интензивни командировки до заводите на Софарма в страната.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, биотехнология, биология; микробиология; 
 • Практически опит във фармацевтичната индустрия, в сферите на качествен контрол на лекарствени продукти/активни вещества и/или производството на лекарствени продукт ще се счита за предимство;
 • Много добри познания по английски език;
 • Много добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Добри организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография