Специалист – регулаторни режими

Задължения и отговорности

 1. Поддържа досиетата на всички продукти, внасяни от фирмата, в съответствие с регулаторните изисквания.
 2. Поддържа контакт с външните доставчици на фирмата относно съответствието на всички документи.
 3. Поддържа контакт с местните институции – РИСОВ, МЗ, БАБХ, митници.
 4. Поддържа постоянно своята квалификация съобразно нови промени в регулациите.

Изисквания

 • Задълбочени познания по европейските регламенти свързани с химични елементи и торове:
  • CLP – регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането;
  • REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали;
  • Наредби и изисквания на Министерство на Земеделието, БАБХ, РИОСВ, свързани с химичните елементи и торовете;
 • Подходящо образование;
  Отличен английски;
  Компютърна грамотност;
  Комуникативна и амбициозна личност;
  Опит на подобна позиция е предимство.

Предложението

 • Приятелска и спокойна работна атмосфера;
 • Отлично възнаграждение;
 • Допълнителни бонуси – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
 • Възможност за работа от вкъщи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография