Специалист регулаторни дейности (лекарствени продукти)

Задължения и отговорности

 1. Изготвя регистрационна документация на лекарствени продукти за България и чужбина, според регулаторните изисквания на всички пазари.
 2. Изготвя документация за регистрация, подновяване и промени в разрешенията за употреба на лекарствените продукти.
 3. Изготвя отговори на въпроси, забележки и коментари свързани с оценка на разрешенията за употреба от регулаторните органи.
 4. Осъществява контакт с всички участници, работещи по даден продукт в страната и чужбина.
 5. Изготвяне на необходимата документация за национален съвет по цените и реимбурсиране на лекарствени продукти.
 6. Води кореспонденция с бизнес партньори и регулаторни органи.

Изисквания

 • Висше образование – биология, химия, фармация, биотехнологии, медицина;
 • Английски език – В2;
 • Microsoft Office.

Позицията е подходяща и за кандидати без опит в сферата на хранителните добавки, които притежават следните качества:

 • Способност и желание за бързо усвояване на нови знания;
 • Добра организираност на работния процес;
 • Умение за проследяемост и изпълнение в срок на работните задачи;
 • Мотивация за работа и развитие.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Мотивиращо заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография