Специалист регулаторни дейности (хранителни добавки)

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Оформяне на документи за регистрация на хранителни добавки за България и чужбина.
 2. Участие в процеса на създаване на нови продукти.
 3. Водене на кореспонденция с бизнес партньори и регулаторни органи.

Изисквания

 • Висше образование – биология, химия, фармация, биотехнологии и др.;
 • Английски език – В2;
 • Microsoft Office.

Позицията е подходяща и за кандидати без опит в сферата на хранителните добавки, които притежават следните качества:

 • Способност и желание за бързо усвояване на нови знания;
 • Добра организираност на работния процес;
 • Умение за проследяемост и изпълнение в срок на работните задачи;
 • Мотивация за работа и развитие.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Мотивиращо заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография