Специалист производствена документация

КЕНДИ ООД е водеща българска компания с дългогодишен опит в развитието, производството и реализацията на хранителни добавки. Притежава богато портфолио от запазени собствени марки. Компанията търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Задължения и отговорности

 1. Участва в екипа по изготвяне на производствената програма.
 2. Участва в технологичния процес.
 3. Участва в решаването на производствени въпроси и изпълнява, свързаните с тях оперативни указания.
 4. Участва в екипа по организирането на дейностите и спазването на изискванията на ДПП.
 5. Изготвяне на анализи и справки, свързани с конкретни продукти.
 6. Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
 7. Отчита произведената продукция, вложените суровини и материали и попълва необходимата документация.
 8. Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина както и на правилата за безопасност.
 9. Отговаря и следи за спазването на хигиената на работното помещение, машините, съоръженията, посудата и служителите.
 10. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност при технологичните процеси на производството.

Изисквания

 • Висше образование или средно, но с професионален опит 2 или над 2 години в областта на фармацевтичното производство или администрация;
 • Опит в компания, произвеждаща лекарствени продукти и хранителни добавки;
 • Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаваща способност за добра организация на работното място;
 • Умения за работа в екип, организираност;
 • Готовност за обучение;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност за разрешаване на проблеми;
 • Участва в изготвянето на партидна производствена и партидна опаковъчна документация.

Предложението

 • Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО;
 • Коректно и своевременно изплащане на заплати;
 • Възможност за развитие в рамките на компанията;
 • Добри условия на труд – подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база, професионално технологично оборудване;
 • Допълнителни периодични премии, ваучери за храна и подаръчни ваучери.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография