Специалист продажби аналитична техника

Кандидатът следва да има висше образование в една от следните области: Биология, Химия, Биотехнологии, Инженерна химия, Биофизика и др.
Да работи с английски език.

Компанията предлага отлични условия за растеж и кариерно развитие с добро трудово възнаграждение.