Задължения и отговорности

 1. Етикетира получените материали.
 2. Извършва вземане на средни проби и предава взетите проби за извършване на анализи на специалистите от лаборатории.
 3. Обозначава статуса на материалите и междинните продукти.
 4. Попълва необходимите документации.
 5. Взема следи и осигурява условията за съхранение на музейните мостри.
 6. Участва в изпълнението на коригиращи и превантивни действия.
 7. Осведомява Ръководител отдел КК и ОК за несъответствия при изпълнение на процедурите.

Изисквания

 • Висше образование – Химия, Биология, Микробиология, Фармация;
 • Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаващ способност за добра организация на работното място;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност за разрешаване на проблеми.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Мотивиращо заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография