Специалист пробоподготовка/Лаборант

Юрофинс ХОС Тестинг България ЕООД, част от Eurofins Scientific, търси да наеме лаборант/специалист пробоподготовка, за химичната си лаборатория в България. Лаборантът извършва основните дейности по пробоподготовка в Химическата лаборатория, в съответствие с приетите стандарти и добрата лабораторна практика.

Eurofins е световен лидер в тестването на храни, био/фармацевтични продукти. Компанията е номер едно в областта на екологичните лабораторни услуги и един от световните лидери на пазара в областта на агронауката, геномиката, фармакологията на откритията и централните лабораторни услуги.

Кандидатът трябва да има опит в химическа лаборатория. Кандидатът трябва да може да работи самостоятелно, с висока точност и с внимание към детайлите, за да се гарантират качествени данни, навременни резултати и съответствие с ISO 17025 и вътрешните изисквания.
Позицията е на половин работен ден, понеделник-петък, работните часове ще бъдат договорени. Работата е подходяща за студенти, като работното време ще бъде съобразено с учебните занятия на кандидатите.

Задължения и отговорности
  1. Вземане на проби; Приготвяне на пробата; Химичен анализ на проби; Изхвърляне на лабораторни отпадъци (след анализ), съгласно стандартите и процедурите, приети от Лабораторията.
  2. Използвайте внимателно оборудването на компанията и с добра поддръжка, за да осигурите дълготрайност и непрекъсваем процес.
  3. Попълване и поддържане на актуални документи за дейността на компанията, както се изисква от системите и стандартите за управление на лабораторната документация.
  4. Своевременно информиране на преките ръководители за възможни източници на пропуски и грешки в анализа, включително лични здравни проблеми.
  5. Своевременно информиране на преките ръководители за потенциални технически проблеми, които могат да доведат до прекъсване на дейността или влошаване на качеството или времето за реакция.
  6. Подпомагане на внедряването на ново оборудване, както за съществуващи, така и за нови операции в лабораторията.
  7. Извършване на необходимите дейности за спиране на оборудването, съгласно приетите от Дружеството стандарти.
  8. Спазване правилата за безопасност на работното място.

Организационни отношения

1. Лаборантът е подчинен на Ръководителя на химическата лаборатория.
2. Ежедневните операции може да изискват поддържане на връзки с фирмени звена, отговарящи за контрол на качеството и техническа поддръжка.

Изисквания

1. Знания за:
– Процедури за извършване на химичния анализ, съгласно приложимите стандарти.
– Компютърни и други автоматизирани системи, управлявани от Eurofins.
2. Образование: минимум студент по Химия, Биология, Екология, Хранителна технология с поне завършен 2-ри курс.
3. Друга квалификация:
– Умения за работа с компютър се считат за предимство
– Английски (B2) писмен и говорим, други езици могат да бъдат предимство
– Шофьорска книжка (В)
4. Професионален опит: Не се изисква предишен опит, но наличието на такъв се счита за предимство.

Документи за кандидатстване:
  • автобиография;
  • копия на дипломите и съответните сертификати (ако е приложимо).

За контакти:

Petar Delchev, PhD

Head of Laboratory and Administration

Eurofins HOS Testing Bulgaria EOOD

Mobile: +359 889 070794

Sofia 1799, Alexander Malinov 78

Email: petardelchev@eurofins.com

Website: www.eurofins.com