Специалист Планиране на производството

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип Специалист „Планиране на производството“.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности по планиране и отчитане на производството.
 2. Изготвя производствени графици в зависимост от постъпилите поръчки.
 3. Нанася корекции в производствените програми и графици.
 4. Изготвя необходимите отчети и справки във връзка с изпълнението на производствените графици.
 5. Разпределя заскладената продукция по поръчки.
 6. Отчита и анализира движението на материалите и направените разходи в процеса на производство.
 7. Следи и отчита количествата незавършено производство.
 8. Съставя годишни бюджети за производствената дейност.
 9. Уведомява Отдел Планиране за настъпили промени в производствените графици.

Изисквания

 • Висше образование (Магистър) в областта на химията, икономиката, финансите, статистиката или управлението на доставки;
 • Минимум 3 години професионален опит в планиране на производствени дейности;
 • Опит в работата с бази данни;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Отлични аналитични способности;
 • Много добро владеене на MS Office – Excel, PowerPoint;
 • Опит в работата със SAP ще се счита за предимство.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография