Специалист Осигуряване на качеството – външни одити

Компанията търси да назначи професионалист на позицията Специалист Осигуряване на качеството – външни одити.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за организиране и извършване дейностите по одитиране и одобряване на производителите на активни вещества,  помощни вещества и опаковъчни материали за Софарма АД.
 2. Отговаря за следене на валидност на одита на съответния производител и съставя годишен план спрямо валидността на одита.
 3. Отговаря за организиране и документиране на цялостния процес на одита със съответната страна, както и прави оценка на предприетите действия от страна на производителя по констатираните несъответствия.
 4. Дава оценка при валидиране на нови производители.
 5. Участва в планирани или непланирани  проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на добрата производствена практика.
 6. Отговаря за представяне на информация, свързана с процеса по одобряване на нови производители на АВ; ПВ и ОМ при проверки от външни организации – регулаторни органи, клиенти и др.
 7. Отговаря за изготвяне, съгласуване и актуализиране на фирмени правила – стандартни оперативни процедури (СОП) и Работни инструкции (РИ) за процеса на извършване на Одити, включително и тестови форми към тях.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, биотехнология, биология; микробиология практически опит във фармацевтичната индустрия, в сферите на производството на лекарствени продукт ще се счита за предимство;
 • Познаване на системи по качество;
 • Отлични познания по английски език – писмено и говоримо;
 • Много добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Сертификат за вътрешен одитор ще се счита за предимство;
 • Аналитични способности.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография