Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването

Софарма АД е най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие. Компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат за позицията “Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването”.

Задължения и отговорности
 • Извършва дейности, свързани с процесите по валидиране на почистването на производствено оборудване
 • Изготвя доклади за валидиранията, за които отговаря
 • Участва в проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на ДПП
 • Участва в оценката на риска за различни аспекти, свързани с ДПП
 • Обучава ключов персонал за прилагане правилата на ДПП

Изисквания
 • Висше химическо образование
 • Практически опит в химична лаборатория минимум 2 години
 • Практически опит на същата или сходна позиция във фармацевтично производство ще се счита за предимство
 • Умения за изготвяне и работа с документация
 • Компютърни умения – MS Office
 • Английски език – ниво В2 – писмено и говоримо

Предложението
 • Стабилна и сигурна работна среда
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила