Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването

Софарма АД е най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие. Компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат за позицията “Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности, свързани с процесите по валидиране на почистването на производствено оборудване.
 2. Изготвя доклади за валидиранията, за които отговаря.
 3. Участва в проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на ДПП.
 4. Участва в оценката на риска за различни аспекти, свързани с ДПП.
 5. Обучава ключов персонал за прилагане правилата на ДПП.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Практически опит в химична лаборатория минимум 2 години;
 • Практически опит на същата или сходна позиция във фармацевтично производство ще се счита за предимство;
 • Умения за изготвяне и работа с документация;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Английски език – ниво В2 – писмено и говоримо.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Нвобходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография