Специалист Осигуряване на качеството

Задължения и отговорности

 1. Изпълнява дейности по вътрешно-фирмената Политика по качеството и на свързаните с нея конкретни цели и резултати.
 2. Участва в работата по поддържане и развитие на Система за Управление на Качеството в съответствие с международните стандарти и изисквания.
 3. Основни дейности: CAPA, Програми по Осигуряване на качеството, FMEA, Оценка на риска, Самоинспекции, Вътрешно-фирмени обучения, Стандартни Оперативни Процедури, Одити, Валидиране на процеси и почистване, Квалификация на оборудване и обслужващи системи и мощности.

Изисквания

 • Много добро познаване и умения за прилагане на основни стандарти и насоки в областта на производството на хранителни добавки и лекарства: ISO 9001:2015, GMP, HACCP.
 • Притежава аналитични способности, компютърна грамотност;
 • Сертификати за вътрешен одитор или други свързани с дейността обучения и квалификации, ще се считат за предимство;
 • Висше образование, специалност: Химия, Биотехнология, Фармация или релевантно;
 • Добро ниво на английски език, компютърна грамотност, опит в производството минимум 2 години;
 • Комуникативни умения;
 • Много добра работа в екип.

Предложението

 • Отлични работни условия;
 • Навременно трудово заплащане;
 • Пълни социални и здравни осигуровки, според българското законодателство;
 • Ваучери за храна;
 • Динамична работна среда;
 • Иновативна производствена база в периферията на София.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография