Специалист Осигуряване на качеството

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Участва в създаване и актуализиране на документи от Системата по Осигуряване на качеството – стандартни оперативни процедури, инструкции за производство, партидни досиета, формуляри за записи и др.
 2. Спазва стандартни оперативни процедури и инструкции, свързани с производството, контрола и спазване на ДПП.
 3. Извършва разпределение на копия на документи, изземване на неактуални документи, архивиране и унищожаване.
 4. Приема и управлява формуляри, свързани с контрол на промените и възникнали отклонения.
 5. Участва при разглеждане на отклонения и извършва контрол на назначени коригиращи и превантивни действия.
 6. Извършва провеждане на одити/самоинспекции и управлява формуляри за коригиращи и превантивни действия, извършва контрол на назначени коригиращи и превантивни действия.
 7. Извършва преглед на попълнената партидна документация на произведените продукти и докладва на Квалифицираното лице за състоянието на документацията.
 8. Извършва периодичен контрол при попълването на всички записи-журнали, дневници, чек-листи и други документи, свързани с производството и контрола.
 9. Участва в обучения на персонала.
 10. Участва при валидиране/ревалидиране на производствени процеси, доставчици, почистване, транспорт.
 11. Участва при изготвяне на доклади за валидиране, прегледи на продукта, управление на риска за качеството и др.

Изисквания

 • Завършено висше образование по специалностите фармация, химия или биология;
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Владеене на английски език;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Аналитично мислене и способност за вземане на бързи и адекватни решения;
 • Висока отговорност и организираност, експедитивност и точност в работата, способност за работа в екип.

Предложението

 • Професионално развитие;
 • Работа в динамично развиваща се компания;
 • Много добро възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Актуална снимка.