ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА
Локация: Нестле България, Фабрика София, бул.Европа 128;
Работно време: 8-часов работен ден, с плаващо начало на работния ден между 7:30 и 9:30 часа;
Квалификация: технологични познания за производството на хранителни продукти, владеене на английски език минимум В2.

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА
Специалист опаковки и процеси е част от екипа, който отговаря за внедряването на нови продукти и подобряване на вече съществуващи, участва в инвестиционни проекти, свързани с ново обрудване / технологии. Подкрепя екипа в неговите ежедневни задачи и действа в съответствие с вътрешните правила на компанията, както и със законодателството.
За тази позиция търсим инициативна личност, с желание за учене, развитие и технологични познания, за да се присъедини към екипа.

Задължения и отговорности

Ръководи и инициира проекти по опаковане, които биха довели до повишена производителност, по-добро качество и/или по-ниски разходи;
Ръководи проекти за разработване и внедряване на нови продукти;
Ръководи проекти за въвеждане на нови материали / нови доставчици на ниво Фабрика с фокус върху ефективността на машините, оптимизиране на разходи и качество на продукта;
Организира и документира индустриални проби за определяне на технологичните параметри, вкл. транспортни тестове за валидиране на нови опаковки / нови доставчици, тестовете за срок на годност;
Разработва технически чертежи;
Одобрява техническите параметри на нови дизайни на опаковъчни материали;
Подкрепя и внедрява хармонизацията на опаковъчните материали (спецификации и доставчици);
Участва при рекламации към доставчиците и сътрудничи за разрешаването им;
Съдейства на производствените екипи при технологични проблеми.

Изисквания

  • Завършено висше образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост, инженерни науки, химия, физика;
  • Развитие и работа с опаковъчно оборудване или опит в Опаковъчната индустрия;
  • Английски език – много добро ниво, минимум B2;
  • Компютърна грамотност;
  • Добри комуникационни умения;
  • Управление на проекти;
  • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография