Специалист опаковъчни материали и пробовземане

GE Pharmaceuticals е българо-австрийско предприятие от фармацевтичната индустрия, създадено през 2006г за опаковане на лекарствени продукти за хуманната медицина и хранителни добавки. Високото качество и установените стандарти на добри производствени и лабораторни практики са утвърдили компанията като предпочитан партньор на световно известни производители на лекарства като Genericon, Mylan, Synthon, Actavis, TEVA и др.

В момента компанията търси да назначи Специалист опаковъчни материали и пробовземане.

Задължения и отговорности

 1. Провеждане на качествен контрол на първични и вторични опаковъчни материали.
 2. Вземане на проби за контрол на входящи суровини и готови лекарствени продукти.
 3. Извършване на проверка на опаковъчните материали за съответствието им с актуалните изисквания на клиента.
 4. Участва при пробовземането и приготвянето на проби за изпращане до външни клиенти.
 5. Поддържане и контрол на условията за съхранение в склада за лекарствени мостри съгласно изискванията.
 6. Поддържа условията за работа в звеното, като следи за изправността и работната готовност на оборудването и редовно попълва необходимите дневници.

Изисквания

 • Образование – средно. Висше образование по химия, биотехнология или биология, е предимство;
 • Компютърни умения – добра работа с Microsoft Office;
 • Умения за индивидуална работа и работа в екип;
 • Владеене на английски език на работно ниво е предимство.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждание;
 • Готовност за работа във фармацевтична индустрия – редовна смяна;
 • Допълнително здравно осигуряване и профилактични прегледи;
 • Ваучери за храна, на стойност 200,00 лв.;
 • Богат социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография