Линамар Лайт Металс Русе ЕООД e част от канадската корпорация Линамар и е специализирана в производството на сложни алуминиеви компоненти, предназначени за автомобилната индустрия в световен мащаб. За завода си в гр. Русе, компанията търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността “Специалист Околна среда”.

Месторабота: Русе

Задължения и отговорности
 • Развива и поддържа системите за управление на околната среда
 • Осигурява съответствието на системата за управление на околната среда с българското законодателство, международните стандарти и изискванията на клиентите
 • Осъществява мониторинг на параметрите на околната среда пряко и чрез външни сертифицирани организации
 • Поддържа актуален списък с приложимите законови и други изисквания по околна среда и информира и обучава служителите
 • Организира и проследява системата за събиране на отпадъци, рециклиране, временно съхранение, отработване и изхвърляне

Изисквания
 • Висше образование – в областта на екология, химия, машинно инженерство, др.
 • Основни познания по приложимите стандарти и законодателството в сферата на околната среда
 • Компютърни умения (MS Office)
 • Опит на подобна позиция в производствено предприятие ще се счита за предимство
 • Английски език – работно ниво ще се счита за предимство
 • Проактивност
 • Точност и добри аналитични умения
 • Желание за учене

Предложението
 • Възможност да станете част от бързоразвиваща се международна компания
 • Работна среда, оборудвана с високотехнологични съоръжения
 • Обучение, в зависимост от заеманата длъжност
 • Бонусна система, обвързана с личното представяне
 • Ваучери за храна на стойност 100 лв.
 • Карта за спорт
 • Осигурен транспорт в рамките на града

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на имейл bg.office@linamar.com