Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Развива и поддържа системите за управление на околната среда.
 2. Осигурява съответствието на системата за управление на околната среда с българското законодателство, международните стандарти и изискванията на клиентите.
 3. Осъществява мониторинг на параметрите на околната среда пряко и чрез външни сертифицирани организации.
 4. Поддържа актуален списък с приложимите законови и други изисквания по околна среда и информира и обучава служителите.
 5. Организира и проследява системата за събиране на отпадъци, рециклиране, временно съхранение, отработване и изхвърляне.

Изисквания

 • Висше образование – в областта на екология, химия, машинно инженерство, др.;
 • Основни познания по приложимите стандарти и законодателството в сферата на околната среда;
 • Компютърни умения (MS Office);
 • Опит на подобна позиция в производствено предприятие ще се счита за предимство;
 • Английски език: работно ниво ще се счита за предимство;
 • Проактивност;
 • Точност и добри аналитични умения;
 • Желание за учене.

Предложението

 • Възможност да станете част от бързоразвиваща се международна компания;
 • Работна среда, оборудвана с високотехнологични съоръжения;
 • Обучение, в зависимост от заеманата длъжност;
 • Бонусна система, обвързана с личното представяне;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
 • Карта за спорт;
 • Осигурен транспорт в рамките на града.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография.