Специалист обработка на клиентски поръчки, технолог

„Дунав прес“ АД е една от най-големите печатници на Балканите и лидер в българската полиграфическа промишленост. Във връзка с динамичното развитие и разширяване на дейността си, компанията търси да назначи за нуждите на отдел ТЕХНОЛОГИЧЕН, СПЕЦИАЛИСТ ОБРАБОТКА НА КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИ, ТЕХНОЛОГ.

Месторабота: Русе

Задължения и отговорности
 • Комуникира с клиенти;
 • Приема и потвърждава поръчки за покупка;
 • Изготовя производствени поръчки;
 • Проследява статуса на всака една поръчка от момента на залагане до момента на получаване от клиента;
 • Отговаря за намирането на подходящи поръчки и преработката на наличните материали за отпечатването на полиграфически изделия.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.
 • Спазва трудовата дисциплина.

Режим на труд и почивка: осемчасов работен ден по график, в едносменен режим на работа от 09:00 до 17:30 ч. с ½ час обедна почивка.

Изисквания
 • Висше образование – предимство е: полиграфия; органична химия; икономическо образование;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Мотивация за постигане на резултати;
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация;
 • Владеене на немски или английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.

Предложението
 • Изпитателен срок между 3 и 6 месеца;
 • Безплатно фирмено обучение от висококвалифицирани специалисти в областта по с договор за обучение;
 • Базово брутно трудово възнаграждение по време на изпитателно-обучителния период в размер на 1300 лв. плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството.
 • Преминаване на постоянен трудов договор след изтичане на изпитателния срок и успешно приключване на обучението и увеличение на брутното възнаграждение на 1 500 лв. плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството.

Документи за кандидатстване
 • автобиография с актуална снимка

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте за позицията на имейл: office@dunavpress.com