Специалист обработка на клиентски поръчки, технолог

„Дунав прес“ АД е една от най-големите печатници на Балканите и лидер в българската полиграфическа промишленост. Във връзка с динамичното развитие и разширяване на дейността си, компанията търси да назначи за нуждите на отдел ТЕХНОЛОГИЧЕН, СПЕЦИАЛИСТ ОБРАБОТКА НА КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИ, ТЕХНОЛОГ.

Месторабота:

Русе

Задължения и отговорности
 • Комуникира с клиенти
 • Приема и потвърждава поръчки за покупка
 • Изготовя производствени поръчки
 • Проследява статуса на всака една поръчка от момента на залагане до момента на получаване от клиента
 • Отговаря за намирането на подходящи поръчки и преработката на наличните материали за отпечатването на полиграфически изделия
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност
 • Спазва трудовата дисциплина

* Режим на труд и почивка: осемчасов работен ден по график, в едносменен режим на работа от 09:00 до 17:30 ч. с ½ час обедна почивка.

Изисквания
 • Висше образование – предимство е: полиграфия; органична химия; икономическо образование
 • Отлични комуникативни умения
 • Мотивация за постигане на резултати
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация
 • Владеене на немски или английски език е предимство
 • Компютърна грамотност

Предложението
 • Изпитателен срок между 3 и 6 месеца
 • Безплатно фирмено обучение от висококвалифицирани специалисти в областта по с договор за обучение
 • Базово брутно трудово възнаграждение по време на изпитателно-обучителния период в размер на 1300 лв. плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството
 • Преминаване на постоянен трудов договор след изтичане на изпитателния срок и успешно приключване на обучението и увеличение на брутното възнаграждение на 1 500 лв., плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството

Документи за кандидатстване
 • Автобиография с актуална снимка