Специалист обслужване на клиенти, технолог

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Комуникира с клиенти.
 2. Приема и потвърждава поръчки за покупка.
 3. Изготовя производствени поръчки.
 4. Проследява статуса на всака една поръчка от момента на залагане до момента на получаване от клиента.
 5. Отговаря за намирането на подходящи поръчки и преработката на наличните материали за отпечатването на полиграфически изделия.
 6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.
 7. Спазва трудовата дисциплина.

* Режим на труд и почивка: осемчасов работен ден по график, в едносменен режим на работа от 09:00 до 17:30 ч. с ½ час обедна почивка.

Изисквания

 • Висше образование – предимство е: полиграфия; органична химия; икономическо образование;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Мотивация за постигане на резултати;
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация;
 • Владеене на немски или английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Изпитателен срок между 3 и 6 месеца;
 • Безплатно фирмено обучение от висококвалифицирани специалисти в областта по с договор за обучение;
 • Базово брутно трудово възнаграждение по време на изпитателно-обучителния период в размер на 1300 лв. плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството;
 • Преминаване на постоянен трудов договор след изтичане на изпитателния срок и успешно приключване на обучението и увеличение на брутното възнаграждение на 1 500 лв., плюс допълнително възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на дружеството.

Документи за кандидатстване
 • Автобиография с актуална снимка