ПСПВ-Перник към ВиК ООД обявява свободна работна позиция за длъжността “Специалист Мониторинг води”.

Изисквания

  • Висше образование по химия или екология.

Задължения и отговорности

  1. Изготвяне на месечни и годишни планове и отчети до контролни органи за качеството на питейната и отпадъчна вода.
  2. Отговор на писма/жалби/сигнали.
  3. Изготвяне на тримесечни справки за извършения брой анализи на питейната и отпадъчна вода и други.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография