Специалист – лабораторни дейности

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания в лабораторията и отразява обективно, точно и ясно получените резултати;
 2. Помага при координирането и организирането на работния процес в лабораторията.
 3. Следи и обезпечава документооборота.
 4. Изготвя справки, отчети и други документи.
 5. Осъществява кореспонденция с клиенти и партньори на лабораторията.
 6. Спомага за поддържане на интернет активности.

Изисквания

 • Висше или полувисше образование – ветеринарна медицина, микробиология, технология на храните, химия;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Лоялност, умение за работа в екип;
 • Организираност, умение за определяне на приоритети;
 • Лоялност, самодисциплина и позитивно мислене;
 • Шофьорска книжка – предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка