Специалист контрол по време на процес

Месторабота: гр. София, кв.Суходол, от понеделник до петък първа, втора и нощна работни смени.

Задължения и отговорности

 1. Да контролира качеството на произвежданите хранителни добавки и лекарствени продукти.
 2. Да взема проби от междинни продукти.
 3. Да извършва физикохимични анализи.
 4. Да следи за попълването на партидните документации.
 5. Да дава статус на партидите.
 6. Да взема проби при почистване на оборудването.
 7. Да предава проби за анализи на лаборатории КК.
 8. Надлежно документиране на извършените дейности.

Изисквания

 • Образование в сферата на природните науки (химия, биология, биотехнологии);
 • Комуникативност и желание за работа в екип;
 • Организираност и дисциплинираност, стриктно спазване на процедури и мерките за безопасност;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Приятна работна среда;
 • Петдневна работна седмица;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка