СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Във връзка с разширяване на бизнесa си, компанията търси динамични и отговорни професионалисти на длъжност: СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО.

Задължения и отговорности

 1. Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни и фирмени стандарти за качество на продукцията.
 2. Взема проби от суровините, полуфабрикатите и готовата продукция.
 3. Следи за съответствието на изследваните показатели с установените стандарти за качество.
 4. Контролира произвежданите продукти да са правилно маркирани и обозначени.
 5. Води и съхранява технологичната документация.
 6. Отговаря за правилното използване на различните уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 7. Попълва изискваните документи във връзка със СУК.

Изисквания

 • Средно-специално образование – химическо или технологично. Предимство – висше образование;
 • Познания на стандартите в областта на ХВП;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Комуникативна, отговорна и добре организирана личност;
 • Инициативност, позитивно мислене и креативност;
 • Възможност за работа на смени, включително нощна смяна.

Предложението

 • Коректност, възможност за дългосрочна и сигурна работа в компания с високи професионални стандарти на работа;
 • Осигурен служебен транспорт от В. Търново, Дебелец, Горна Оряховица, Лясковец и Полски Тръмбеш.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография