Специалист качество в козметично производство

Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ контрол на доставките на суровини, етикети, материали и всички продукти, касаещи производството.
 2. Заприхождава суровините и материалите в ERP системата на компанията.
 3. Проследява и контролира документацията по GMP.
 4. Осъществява качествен контрол на произвежданите продукти.
 5. Отговорен е и организира дейността по процеса по рекламации на суровини и материали.
 6. Познава и следва всички нормативни актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството.

Изисквания

 • Завършено висше образование – химия, фармация, медицина, биология.
 • Предишен опит в области козметика и фармация е предимство;
 • Умение за работа с аналитична апаратура;
 • Познаване и умение за работа с методите за анализ и контрол на суровини;
 • Умения за поставяне на приоритети и работа с крайни срокове;
 • Умения за контрол на изправността на измервателните уреди, съоръжения и прибори;
 • Умения за боравене с научна информация и извличане на подходящата;
 • Много добра компютърна грамотност.

Предложението

 • Приятелска среда на сътрудничество;
 • Пакет допълнителни придобивки;
 • Възможност да развиете напълно потенциала си;
 • Преференциална карта за спорт;
 • Ежемесечни ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Удобна локация в кв. Дружба 1.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография