Специалист Качество на технологичните процеси

Задължения и отговорности

 1. Подпомага ефективното протичане на процеси в производството, като следва установените принципи на работа, дава предложения за оптимизирането им и контролира тяхното изпълнение.
 2. Участва при внедряването на нови продукти в производството и усъвършенстването на действащите процеси за намаляване на себестойността на продукцията.
 3. Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите и екипировката.
 4. Прави анализи на производствените процеси и дава предложения за подобряване.
 5. Участва при анализиране на качеството на продукцията и документирането на производствените процеси.
 6. Участва при внедряване на нови продукти и оборудване.
 7. Контролира и подпомага качеството на настройване на оборудването и спазването на технологичната дисциплина.
 8. Отговаря на работните станции да има само актуална документация.

Изисквания

 • Желание за работа и усвояване на нови знания;
 • Компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
 • Умения за работа в екип;
 • Висше образование в областта на хранителните технологии или химията – предимство (подходящо и за студенти 3 или 4 курс);
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Комуникативност;
 • Организираност, отговорност и надеждност
 • Готовност за работа в динамична среда;
 • Шофьорска книжка кат. В – желателно.

Предложенито

 • Tрудов договор;
 • Възможност за дългосрочна перспектива в условията на развиваща се фирма;
 • Отговорна и динамична работа при отлични условия на труд;
 • Работа на международни пазари и контакти с водещи компании от сектора;
 • Въвеждащо обучение и допълнителни обучения в процеса на работа;
 • Възнаграждение – твърдо месечно заплащане;
 • Бонуси при показване на добри резултати;
 • Фирмата осигурява служебен транспорт гр. Пловдив – с. Чешнегировo и обратно.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография