Специалист Качество

В момента компанията търси да назначи амбициозен специалист за контрол на качеството.

Задължения и отговорности

 1. Организиране и контролиране на дейностите, свързани с входящия контрол, приема и съхранението на храните в складовата база.
 2. Поддържане на документация за функционирането и прилагането на НАССР системата.
 3. Извършване на текущ контрол за качеството на предлаганите стоки и спазването на добрите практики.
 4. Съдейства при рекламации и решаването на спорове и въпроси, свързани с качеството на стоката.
 5. Съдействие при проверки от контролните органи.
 6. Участие във вътрешни одити.
 7. Мониторинг и документиране на технологичните процеси, съхранението на стоките, прилагането на системата за самоконтрол (чек-листове, дневници и др.), хигиената на съоръженията и персонала.

Изисквания

 • Успешно завършено висше образование: Технология на храните, Безопасност на храни, Ветеринарна медицина, Биотехнология, Микробиология, Химия или подобно;
 • Предишен опит на сходна позиция е голямо предмиство;
 • Много добри умения с MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Високо ниво на адаптивност и лична мотивация;
 • Аналитично мислене и способност за решаване на проблеми;
 • Много добри комуникативни умения.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Много добро заплащане, съобразено с Вашите умения и представяне;
 • 5-дневна работна седмица с работно време от 08:00 до 17:00 ч.;
 • Лични предпазни средства и работно облекло;
 • Входящо и текущи обучения;
 • Позитивна работна атмосфера в екип от мотивирани специалисти;
 • Oтстъпка при пазаруване във фирмения магазин.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Предоставянето на препоръка от предходен работодател е предимство.