„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД се е утвърдил на пазара като водеща кетъринг компания години наред, е предпоставка за изграждането на тесни бизнес отношения с редица утвърдени и стандартизирани доставчици на хранителни продукти и суровини. В момента фирмата търси да назначи Специалист Качество.

Задължения и отговорности

 1. Организира и осъществява текущ и последващ вътрешен контрол на Системата за управление на качеството и безопасността на храните (СУКБХ).
 2. Подпомага внедряване на Системата за управление на качеството и безопасността на храните.
 3. Организира и контролира попълване на оперативни документи при изпълнение на производствените дейности.
 4. Извършва ежедневен производствен контрол и въвеждане на нови служители.
 5. Съдейства на технолог при рекламации, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и действия.

Изисквания

 • Образование – бакалавър (технология на храните; контрол на качеството; химия, биотехнология; друго свързано с качество и безопасност с хранително-вкусовата промишленост);
 • Работа с компютър – Word, Excel;
 • Професионален опит – 1 година;
 • Познаване на стандартите за управление на качеството и безопасността на храните е предимство;
 • Работно време – 8 или 4 часа/дневно.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6858629