Специалист “Качествен контрол”

Компанията търси отговорен и мотивиран за работа СПЕЦИАЛИСТ „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ“

Задължения и отговорности

 • Извършва входящ контрол на суровините и материалите, имащи пряко влияние върху качеството на готовия продукт.
 • Извършва междинен и краен качествен контрол на произвежданите изделия, съгласно установените процедури и спецификации.
 • Води записи, съгласно процедурите за осигуряване на пълно проследяване на произвежданите изделия.
 • Определя областите от процесите, които се нуждаят от подобрение и участва в развитието на плана за действия.
 • При наличие на несъответствие, предприема мерки за отстраняването му.

Изисквания

 • Висше или средно образование, като профил Химия е предимство;
 • Опит в областта се счита за предимство;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Ползване на английски език е предимство;
 • Познания по стандартите ISO 9001:2015 и BRC са предимство;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Работа в екип;
 • Готовност за работа в производство при 2-сменен режим на работа (8-часови смени: първа – 6:00-14:00 ч.; втора – 14:00-22:00 ч).

Предложението

 • Работа в стабилна и бързо развиваща се международна компания;
 • Сигурност и дългосрочност в трудовите отношения;
 • Добро възнаграждение, допълнителни бонуси;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително Здравно осигуряване;
 • Много добра работна среда;
 • Работно място – София, района на гара Искър.

Необходими документи за кандидатстване

Професионална автобиография