Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Отдел Качествен контрол на Неофарм България отговаря за качеството на произвежданите продукти, а също така притежава GMP сертификат за извършване на контрактни изпитвания на ветеринарномедицински лекарствени продукти.

Задължения и отговорности

 1. Пробовземане и входящ контрол на суровини и опаковъчни материали.
 2. Издаване на статус на партидите суровини и опаковъчни материали.
 3. Извършва контрол на почистването на производственото оборудване.
  Междинен контрол на произвежданите продукти в производство.
 4. Своевременно попълване на документите от системата по качество- дневници, формуляри, партидна документация и др.
 5. Предаване на проби за анализи на съответните лаборатории към отдел „Качество“.

Изисквания

 • Средно или висше образование /природонаучна специалност – Химия, Биология, Биотехнологии, Биохимия, Микробиология/;
 • Позицията е подходяща за хора с опит като лаборант, химик, микробиолог, технолог, биолог;
 • Познаване на системите за управление на качеството и безопасността на храните и/ или добрите производствени практики е предимство;
 • Организираност и дисциплинираност;
 • Владеене на английски език – минимум ниво А2;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Мотивация и ангажираност към работата и екипа.

Предложението

 • Работно време – 8.00 – 16:30 ч. (само в работни дни);
 • Местоположение: гр. Божурище (осигурен е служебен транспорт от/до гр. София-метростанция Сливница, гр. Дупница);
 • За специалистите с висше образование има допълнителни възможности за развитие в отдел „Качествен контрол“.Трудовият договор се сключва с изпитателен срок от 6 (шест) месеца;
 • Заплащането е свързано с личните умения и необходимостта от първоначални обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография