Специалист Иновации и Реновации в производството

Nestle Bulgaria търси да назначи Специалист Иновации и Реновации в производството.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА 

 • Локация: Нестле България, Фабрика София, бул.Европа 128;
 • Работно време: 8-часов работен ден, с плаващо начало на работния ден между 8:00 и 9:00 часа; 
 • Квалификация: технологични познания за производството на хранителни продукти, владеене на английски език минимум В2.

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

Специалист Иновации и Реновации в производството е част от екипа, който отговаря за внедряването на нови продукти и подобряване на вече съществуващи, участва в инвестиционни проекти, свързани с ново обрудване / технологии. Подкрепя екипа в неговите ежедневни задачи и действа в съответствие с вътрешните правила на компанията, както и със законодателството.
За тази позиция търсим инициативна личност, с желание за учене, развитие и технологични познания, за да се присъедини към екипа. 

Задължения и отговорности

 1. Участва в различни проекти, свързани с разработване на нови шоколадови продукти и подобряване на съществуващи.
 2. Участва в инвестиционни проекти за ново оборудване и свързаните с това нови технологии.
 3. Участва в процеса по одобряване на нови и алтернативни хранителни суровини и доставчици.
 4. Подпомага създаването на нови рецепти в съответствие с изискванията (качество, законови, др.).
 5. Тества новите рецепти в лабораторни условия и изготвяш лаботорни мостри.
 6. Организира индустриални опити и участва в процеса по валидиране на процесните параметри.
 7. Отговаря за поддържането на съответната документация, съгласно законовите и вътрешните фирмени изисквания.
 8. Създава и поддържа база данни в системата SAP.
 9. Подпомага производствените екипи при технологични проблеми.

Изисквания

 • Висше образование – Инженер Технолог, Биотехнологии, Инженер Химик;
 • Английски език – много добро ниво, минимум B2;
 • Компютърна грамотност; 
 • Добри комуникационни умения;
 • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография