Изпитвателна лаборатория към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, търси да назначи специалист Химик.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физико-химични анализи на води и приготвяне на работни разтвори.
 2. При необходимост участва в пробовземане.
 3. Участва в поддържане на документация по Системата за управление и изготвяне на Протоколи от изпитване.
 4. Носи отговорност за правилната работа с лабораторната техника и извършва дейности свързани с поддръжка на лабораторното оборудване.

Изисквания

 • Образование – Висше образование в областта на химията и/ или биотехнологията;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Умения за работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и коректност при изпълнението на служебните задължения.

Предложението

 • Обучение за позицията;
 • Транспорт до работното място (лабораторията е разположена на територията на ПСОВ- с. Божурица);

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7191322