“КАОЛИН” ЕАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013 година е част от групата Quarzwerke със седалище Фрехен, Германия. Дружеството оперира 8 обогатителни фабрики в България и дъщерни дружества в Сърбия, Турция и Украйна. Нарежда се сред най-иновативните и устойчиво развиващи се компании в бранша с пазарно присъствие в 37 страни в Европа, Азия, Африка и Америка.

Компанията търси да назначи за Централното си Управление в гр. Сеново, Направление “Изследване и развитие“, Химична лаборатория:

СПЕЦИАЛИСТ ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Основни задължения:
· Извършва лабораторни анализи по утвърдени методики и инструкции валидни за химична лаборатория;
· Подпомага работата на Ръководител Химична лаборатория в организационни и технологични процеси;
· Отговаря за поддържането и правилното използване на контролно- измервателната и аналитична апаратура в лабораторията;
· Разработва специфичната документация за химична лаборатория.

Изисквания:
· Висше образование с химическа насоченост – бакалавър или магистър;
· Минимум 3 г. професионален опит;
· Умения за работа с лабораторна апаратура;
· Висока мотивация за работа и отговорно отношение.

Компанията предлага:
· Предизвикателна работа в международна компания.
· Трудов договор при отлични работни условия и много добро възнаграждение.
· Дългосрочна перспектива за работа в предвидима бизнес среда.

Ако се считате подходящ за позицията и търсите развитие в компания – лидер в своята индустрия, изпратете актуална автобиография.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6194022