Специалист доставки и логистика в онлайн магазин

Задължения и отговорности

 1. Комуникира с вътрешни и външни доставчици с цел доставка на стоки и поддържане на изискуемите количества в склада на магазина.
 2. Организира и координира транспортните процеси.
 3. Комуникира с външни институции – митници, БАБХ и др. в процеса на доствка на стоките.
 4. Прави ценообразуване при доставката на нови стоки и прамяна в условията на доставки на стари стоки.
 5. Изготвя и изпълнява планове за поддържане на необходимите стокови запаси с минимални разходи.
 6. Прави проучвания на пазара и привлича нови доставчици с цел разширяване на асортимента;
 7. Поддържа и актуализира база данни от доставчици и продукти.
 8. Изготвя и управлява бюджети.
 9. Изготвя и изпълнява месечни планове за доставки на стоки.
 10. Работи със специализиран софтуер при заприхождаването на стоките.

Изисквания

 • Висше образование – магистър. Предимство в областта на химията и фармацията;
 • Минимум три години опит на подобна длъжност;
 • Лично отношение към здравословния начин на живот и познаване на пазара на здравословни хранителни добавки и храни.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Конкурентно и мотивиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Стабилна постоянна работа в позитивен и подкрепящ екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография