„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист Документация в лаборатория към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване.

Задължения и отговорности

• Проверяване на партидна аналитична документация;
• Следене и спазване на изискванията, описани в Спецификации на лекарствени продукти, Стандартни оперативни процедури и други документи по Добра лабораторна практика;
• Ежедневно документиране на извършената работа;
• Изготвяне на длъжностни характеристики, план за начално обучение и други документи по Добра производствена практика.

Изисквания

• Висше образование /бакалавър, магистър/ – Химия, Фармация, Биология, Биотехнологии или други сходни;
• Компютърна грамотност;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Професионален опит на подобна длъжност ще се счита предимство.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6318047