Специалист “Осигуряване на качеството”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Разработва и реализира всички аспекти, свързани с изграждането и прилагането на система по осигуряване и управление на качеството във фармацевтично производство.
 2. Участва в проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на ДПП (GMP).
 3. Участва в процеса на валидиране на почистването.
 4. Участва в оценката на риска за различни аспекти, свързани с ДПП (GMP).
 5. Обучения на ключовия персонал за прилагаме правилата на ДПП (GMP).
 6. Разработка на базови образци за документи и формуляри.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, биология, микробиология;
 • Практически опит в химична лаборатория е предимство;
 • Практически опит във фармацевтично производство;
 • Умения за изготвяне и работа с документация;
 • Компютърни умения – MS Office;
 • Английски език – ниво В2– писмено и говоримо.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята кандидатура на email-адрес: work@sopharma.bg или последвайте линка за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6469482