СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства"

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи:

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА
Месторабота: гр. София

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
- отговаря за изготвяне на пълна регистрационна документация на лекарства за България и чужбина, съобразно регулаторните изисквания на всички пазари;
- изготвя документация за регистрация, пререгистрация и промени в регистрационните удостоверения на лекарствените продукти;
- изготвя отговори на въпроси, забележки и коментари свързани с оценка на регистрационната документация от регулаторните органи;
- участва в обсъждане на нови проекти и изготвяне на съответна документация;
- осъществява контакт с всички участници работещи по даден продукт в страната и чужбина;
- води кореспонденция с бизнес партньори и регулаторни органи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше образование - химия, фармация, биотехнологии, медицина;
- Перфектно познаване структурата на регистрационното досие и изискванията в Европейски съюз към регистрационната документация;
- Познаване на процесите на разработване и производство на лекарства;
- Опит минимум 2 години в отдел Регистрация във фармацевтична фирма;
- Владеенето на руски и английски език е предимство;
- Високо ниво на компютърна грамотност;
- Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
- Интересна и предизвикателна работа;
- Интелигентна съвременна работна среда, с възможност за много контакти в страната и чужбина;
- Дългосрочна заетост;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие;
- Стандартно работно време – 8,30 - 17 часа;
- Коректно отношение от страна на работодателя.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5820770