Специалист Химични Анализи и Стабилност

Тева търси да присъедини към своя екип в дирекция „Изследване и развитие” мотивирани професионалисти за позицията:

Специалист Химични Анализи и Стабилност
гр. Троян

Основни отговорности:

• Участва в разработването на аналитични методи за анализ на готови продукти
• Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи
• Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
• Изготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти
• Изготвя аналитичната част от регистрационната документация
• Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване
• Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка изправността и работния статус на лабораторното оборудване

Основни изисквания:

• Висше образование - Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
• Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
• Владеене на английски език писмено и говоримо
• Отлични компютърни умения - MS Office
• Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
• Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
• Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване

Компанията предлага:

• Интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност
• Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
• Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
• Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
• Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво
• Работа в мултинационална среда с възможност за обмяна на знания и опит

Ако проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5618010