Задължения и отговорности

 1. Качествен контрол на произведената продукция.
 2. Водене на технологична документация.
 3. Входящ контрол по сертификат.
 4. Микробиологичен контрол.
 5. Проверка за съответствие на различни видове артикули от продуктовата гама.
 6. Изготвяне на протоколи.

Изисквания

 • Висше образование – специалност технолог, химик, биотехнолог, биохимик, биолог, микробиолог;
 • Умения за работа в екип;
 • Силна мотивация за постигане на високи резултати;
 • Добри комуникационни умения;
 • Дисциплинираност, отговорност, изпълнителност, наблюдателност;
 • Спазване и следване на вътрешните правила на фирмата;
 • Компютърна грамотност;
 • Владеенето на чужд език ще се счита за предимство.

Предложението

 • Работа на постоянен трудов договор;
 • Отлични условия на труд;
 • Работа в млад и динамичен екип;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Периодични обучения с цел издигане на личностните и професионални качества;
 • Бонуси при лични и национални празници.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография