Изисквания

 • Висше химическо или техническо образование;
 • Добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Добра компютърна грамотност – умения за работа с MS Windows, MS Office;
  (Word, Excel, Access) и др., както и със специализирани компютърни програми
 • Познания в областта на инженерните науки, физика, химия, добра теоретична подготовка в областта на газова и високоефективна течна хроматография, масспектрометрия, UV-VIS и FT-IR спектрофотометрия, медицинска техника;
 • Право за управление на лек автомобил;
 • Умения за работа с инструментална аналитична апаратура и/ или медицинска техника (газов и/или високоефективен течен хроматограф, масспектрометър, UV-VIS и/или FT-IR спектрофотометър) ще се считат за предимство;
 • Опит от работа в химически лаборатории с използване на инструментална аналитична техника (газов и/или високоефективен течен хроматограф, масспектрометър, UV-VIS и/или IR спектрофотометър) ще се считат за предимство;
 • Допълнителни изисквания към кандидата:
  • Отговорност;
  • Добри комуникативни умения;
  • Работа в екип;
  • Инициативност.

Предложението

 • Постоянна работа на пълен работен ден;
 • Трудов договор;
 • Осигуряване върху реалното възнаграждение и превод на заплата по банкова сметка;
 • Отлични условия на труд в млад екип от професионалисти;
 • Сервизно обучение от водещи производители;
 • Атрактивно заплащане;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Служебен автомобил, телефон и лаптоп.