Услуги

Химексперт предлага консултации и осъществява дейности както за студенти и млади специалисти, така и за индустриални и корпоративни партньори. Ние разполагаме с богато портфолио от услуги, което удовлетворява изискванията на всички заинтересовани страни.

Избирайки нас като партньори, Вие взимате правилно решение, защото ние имаме усет към детайла – внимателно проучваме Вашите потребности от обучение и диагностицираме възможностите за развитие.