Семинар на ИФХ-БАН с поканен външен лектор, Проф. Петър Векилов

Програма на семинар с поканен външен лектор, Проф. Петър Векилов (18.06.2018 – 19.06.2018)

Понеделник, 18 Юни 2018

10:00-10:45 – проф. Петър Векилов – Olanzapine crystals grow by association of preformed solute dimers
10:45-11:15 – Въпроси и дискусия
11:30-13:00 – Обедна почивка
13:00-13:45 – проф. Петър Векилов - Earlyonset of kinetic roughening due to finite step width in hematin crystallization
13:45-14:15 – Въпроси и дискусия

Вторник, 19 Юни 2018

10:00-10:45 – проф. Петър Векилов - Non-classicalnucleation of tumor suppressor p53 fibrils hosted by mesoscopic protein-rich clusters.
10:45-11:15 – Въпроси и дискусия
11:30-13:00– Обедна почивка
13:00 -15:00 – Дискусия на лектора с участници в целевата група

Семинарът ще бъде проведен от 18.06.2018 до19.06.2018 в сградата на ИФХ-БАН, 1113 София, ул. "Акад.Г. Бончев", бл.11, 2 етаж, зала 225.