Лабораторната работа е свързана с приемане, обработка (пробоподготовка) и анализ на биологични проби за съдържание на медикаменти, отрови и наркотични вещества. Приложение на резултатите в клинико-диагностичната и съдебно-медицинската практика. Използват се похвати от съвременния инструментален анализ – газова хроматография (пламъчно-йонизационна и мас-селективна детекция) и високоефективна
течна хроматография (ултравиолетова и флуоресцентна детекция).

Изисквания

  • Образователен ценз: химик (магистър или бакалавър). Обучение – на място.
  • Предишен лабораторен опит не се изисква, но наличието му е предимство.
  • Работен ден – 7 часа.
  • Възможност за работа на смени и по график, както и участие в експертна дейност.