Сътрудник Продажби и Поддръжка на Лабораторна и Промишлена Апаратура

Метром България ЕООД – дъщерно дружество на швейцарската фирма производител на лабораторна и индустриална апаратура Metrohm AG, търси да назначи Сътрудник Продажби и Поддръжка.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • Инсталация и пуск в експлоатация на закупена от фирмата апаратура;
 • Обучение на клиентите за работа с доставените инструменти;
 • Консултира клиентите при възникнали проблеми в работата с уредите;
 • Предоставя на клиентите апликационни решения и насоки;
 • Постоянен контакт с клиенти по телефон и на място;
 • Отговаря за точната и навременна професионална помощ, както и за изпълнението на поставените крайни цели.

Изисквания
 • Висше образование: Висше образование в областта на химия (аналитични, електрохимични, хроматографски и спектрални методи за анализ), химия, биотехнологии, инженерна химия;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Техническа грамотност;
 • Компютърни умения (Word, Excel, Office Outlook, Internet);
 • Шофьорска книжка;
 • Пътувания в страната и чужбина;
 • Желание за работа в екип, гъвкавост и лоялност.

За предимство ще се считат:

 • Опит в областта на инструментални и/или хроматографски методи за анализ;
 • Опит в областта на потенциометрията и NIR спектроскопията;
 • Опит в областта на електрониката/автоматиката;
 • Опит в областта на химично или фармацевтично производство.

Предложението
 • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
 • Фирмено обучение в страната и чужбина;
 • Работа в млад и мотивиран екип.

Документи за кандидатстване
 • автобиография;
 • актуална снимка.

Ако проявявате интерес и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята кандидатура на имейл alexandar.kirilov@metrohm.bg