Сътрудник Продажби и Поддръжка на Лабораторна и Промишлена Апаратура

Задължения и отговорности

 1. Инсталация и пуск в експлоатация на закупена от фирмата апаратура.
 2. Обучение на клиентите за работа с доставените инструменти.
 3. Консултира клиентите при възникнали проблеми в работата с уредите.
 4. Предоставя на клиентите апликационни решения и насоки.
 5. Постоянен контакт с клиенти по телефон и на място.
 6. Отговаря за точната и навременна професионална помощ, както и за изпълнението на поставените крайни цели.

Изисквания

 • Висше образование: Висше образование в областта на химия (аналитични, електрохимични, хроматографски и спектрални методи за анализ), химия, биотехнологии, инженерна химия;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Техническа грамотност;
 • Компютърни умения (Word, Excel, Office Outlook, Internet);
 • Шофьорска книжка;
 • Пътувания в страната и чужбина;
 • Желание за работа в екип, гъвкавост и лоялност.

За предимство ще се считат:

 • Опит в областта на инструментални и/или хроматографски методи за анализ;
 • Опит в областта на потенциометрията и NIR спектроскопията;
 • Опит в областта на електрониката/автоматиката;
 • Опит в областта на химично или фармацевтично производство.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
 • Фирмено обучение в страната и чужбина;
 • Работа в млад и мотивиран екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка.