Сътрудник Химик – Лаборант с Английски език

,,ЕЛЕНА ГРУП‘‘ ЕАД търси да назначи Сътрудник Химик – Лаборант с Английски език.

Изисквания

 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • С предимство висше образование в областта на химията;
 • Дългосрочни намерения;
 • Компютърни умения и свободно ползване на Microsoft office пакет;
 • Насоченост към работа в екип;
 • Силна мотивация и желание за постигане на поставени цели;
 • Умения за работа в динамична среда.

Предложението

 • Петдневна работна седмица, 08:00 – 17:00;
 • Коректно и редовно заплащане. Пълно осигуряване върху реалното възнаграждение;
 • Обучение;
 • Постоянен трудов договор (след периода на обучение);
 • Работно облекло;
 • Стартово възнаграждение 1700 лв. (бруто).

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография и снимка