Регулаторен експерт Химия, Производство и Контрол (CMC)

Задължения и отговорности

 1. Организиране и изпълняване на дейностите по изготвяне на регистрационна документация за нови генерични лекарствени продукти, разработени от Иновекса по национални и международни процедури съгласно регулаторните изисквания и съответните ръковоства.
 2. Високото качество на подаваните регистрационни документи и поддържането на регистрационната документация след регулаторно одобрение с фокус към химико-фармацевтичната и технологичната част на досието.
 3. Проучване и познаване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти на ЕС.
 4. Подготвяне на документация, необходима за подаване и одобрение на промени в регистрационната документация, съгласно изискванията на EC.
 5. Подготвяне на отговорите на въпроси от агенции по време на регистрационните процедури.
 6. Поддържане съответната документация в регулаторните системи и бази данни на фирмата;
 7. Работа в екип със служителите на фирмата.

Изисквания

 • Завършено висше образование: фармация, химия, биология или други природо-технически науки;
 • Владеене на английски език на много добро или отлично ниво;
 • Минимум стаж в областта на регистрационната дейност на лекарствените продукти: 2 години;
 • Познания за европейското законодателство в областта на лекарствените продукти ще бъде предимство;
 • Ориентираност към детайлите и прецизност при подготовката на доументацията;
 • Организационни умения и умения за управление на времето за справяне с поставени задачи в даден срок;
 • Способност и желание за усвояване на нови знания и умения, и стремеж към професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Срок за кандидатстване: 15 февруари 2024 г.