Регионален търговски представител Северна България

 1. Изгражда и развива взаимоотношения с дистрибутори, търговски обекти, строителни компании и бригади.
 2. Изготвя оферти и друга търговска документация, участва в организацията и подготовката на тръжни документи.
 3. Организира и участва в представянето на компанията на професионални и други изложения .
 4. Следи състоянието на пазара на строителни материали в региона, за който отговаря.
 5. Отговаря за таргетирания оборот за съответния регион.
 6. Изготвя регулярни отчети към мениджмънта на компанията .

Изисквания

 • Минимум 3 години опит на подобна позиция, подходящо образование;
 • Отлични комуникативни умения, способност за работа с клиенти;
 • Проактивност, креативен подход, инициативност;
 • Гъвкавост, енергичност, отговорност и коректност;
 • Добро владеене на английски език, компютърна грамотност;
 • Активен шофьор.

Предложението

 • Възможност за работа в професионален екип в международна компания;
 • Много добро възнаграждение и социален пакет;
 • Обучение на работното място;
 • Отлична работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография